Dringendbewaking nodig?

Mail ons uw vraag of bel

+32 (0) 472 87 87 67
 

Privacyverklaring van de bewakingsonderneming Key4ce Security

ALGEMEEN

Onze bewakingsonderneming Key4ce Security hanteert een strikt privacy beleid. Dit beleid is dan ook in overeenstemming met de Europese GDPR  (General Data Protection Regulation) verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens.

We gaan  zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die we van u hebben ontvangen via  het door u  ingevuld formulier: “Vacature bewakingsagent”.

DOELEINDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens  die u hebt ingevuld  worden in onze bewakingsonderneming uitsluitend verwerkt om te kunnen nagaan of u over het vereiste profiel beschikt om in onze bewakingsonderneming een vacante functie van bewakingsagent uit te oefenen.

BEWAREN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De bewaartijd van de door u verstrekte persoonsgegevens is beperkt. Behalve wanneer een wettelijke bepaling dit vereist zullen ze nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.

DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden ook niet doorgegeven aan derden, behalve wanneer wij daartoe wettelijk zijn verplicht.

INZAGE VAN GEGEVENS, BEVEILIGING VAN GEGEVENS, AANPASSEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

U hebt kosteloos het recht op inzage, correctie, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Onze bewakingsonderneming streeft er naar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen:

 • de verwerkingsverantwoordelijke is Pieter Van Keymeulen, zaakvoerder van de bewakingsonderneming Key4ce Security;
 • alle personen die namens de bewakingsonderneming Key4ce Security BV van de persoonsgegevens van een betrokkene zouden kennis nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding ervan;
 • de persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via een gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

VRAGEN OF KLACHTEN

Hebt u vragen of klachten over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen we u contact met ons te nemen. Bovendien heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie

(www. privacycommission.be/nl) die in België de toezichthoudende autoriteit is op gebied  van de privacybescherming  en de toepassing van de privacy verordening van de Europese Unie.

CONTACTGEGEVENS

Key4ce Security BV
Maatschappelijke zetel: Casselrylaan,3, 9800 Deinze
GSM: 0472-87 87 67
E-mail: info@key4ce-security.be

COOKIES

Net zoals elke professionele site heeft onze site cookies nodig om te kunnen werken. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

We gebruiken deze cookies hiervoor:

 • Google Analytics: om te kijken hoe goed onze site het doet. Die data zijn niet gepersonaliseerd. We weten met andere woorden niet hoelang u bijvoorbeeld op een bepaalde pagina van onze site zit. We houden geen informatie bij over uw individuele surfgedrag.
 • Google Analytics Remarketing: om u aanbiedingen te laten zien van diensten waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder deze cookie mist u persoonlijke aanbevelingen op onze website, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips.
 • Facebook: om u relevante advertenties te tonen op Facebook. Zonder deze cookies loopt u persoonlijke aanbiedingen mis.
 • Addthis: deze plugin maakt het mogelijk artikels en portfolio cases op een eenvoudige wijze te delen vanaf onze website.

Verder hebben we cookies om uw voorkeuren bij te houden, zodat u niet bij elk bezoek dezelfde overlay moet wegklikken.

Key4ce? Een veilige keuze!

 • ministeriĆ«el vergund
 • professioneel
 • proactief: voorkomen is beter dan genezen
 • discreet maar alert
 • opdrachten op maat
 • Proud BESA member

Ontdek meer troeven

Vigilis Key4ce Security BV is vergund door de FOD Binnenlandse Zaken.

Solliciteer nu!

Na het indienen van de aanvraag krijg je een formulier toegestuurd per mail dat je dient in te vullen. Zorg ervoor dat je over de vereiste attesten beschikt!!