Dringendbewaking nodig?

Mail ons uw vraag of bel

+32 (0) 472 87 87 67
 

Key4ce? Een veilige keuze!

Key4ce: sleutelbegrip in de bewakingssector

Onze bewakingsfirma Key4ce Security werd in 2006 erkend door de FOD Binnenlandse Zaken. Een mooie erkenning van ons kwaliteitsstreven en onze professionaliteit. Onze 70 medewerkers zetten zich elke dag 100 procent in om de veiligheid van personen en materialen te garanderen. Hebt u persoonlijke bewaking nodig? Organiseert u een (privé)feest? Of laat u graag uw gebouwen of terreinen surveilleren? Key4ce Security pakt élke opdracht even grondig aan.

Als gevolg van die professionele aanpak hebben wij een stevige reputatie opgebouwd, evenals een uitgebreide portfolio van tevreden cliënten. 

Key4ce? Een veilige keuze!

  • erkend door het FOD Binnenlandse Zaken
  • professionele en kordate aanpak
  • proactieve ingesteldheid: beter voorkomen dan genezen
  • combinatie van discretie, alertheid én vriendelijkheid
  • snelheid, flexibiliteit en 24/7-inzetbaarheid
  • Proud BESA (Belgian Event Supplier Association) member

Gemotiveerde bewakingsagenten

De kern van ons succes? De motivatie van onze bewakingsagenten. Of het nu gaat om registratie van bezoekende klanten of crowd control van een 1000-koppige massa: onze medewerkers gaan voor niets minder dan een grondige en efficiënte aanpak. Zowel proactief (voorkomen is altijd beter dan genezen) als reactief: wanneer zich een ongewone situatie of agressie voordoet, treden zij kordaat maar altijd diplomatisch op. Onze bewakingsagenten worden dan ook zorgvuldig gescreend en geselecteerd. Niet alleen hebben ze alle verplichte opleidingen achter de rug, ze scholen zich ook regelmatig bij en bezitten héél wat professionele ervaring. 

Onze teamleden vormden zelfs de inspiratie voor onze naam: wij beschouwen onze medewerkers tegelijk als de sleutel (key) en de kracht (force) om onze sterkte (bewaking ofte security) uit te spelen. Samen vormen we één ploeg, waarvan het geheel meer is dan de som van de delen.

Vigilis

Vergunning

Een bewakingsfirma moet vergund worden door het FOD Binnenlandse Zaken.
Onze onderneming, Key4ce Security BV, opereert onder het ondernemingsnummer 0822.181.304.

Verzekering

Key4ce Security BV is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die onze bewakingsagenten zouden aanbrengen. Slachtoffers kunnen zich rechtsreeks wenden tot AG Insurance, E. Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel (polisnummer 03/99536317/03).

 

Organiseert u binnenkort een event?

Organiseert u binnenkort een event dat de nodige bewaking kan gebruiken? Key4ce Security is de bewakingspartner die u zoekt.

Laat iets weten
Vigilis Key4ce Security BV is vergund door de FOD Binnenlandse Zaken.

Solliciteer nu!

Na het indienen van de aanvraag krijg je een formulier toegestuurd per mail dat je dient in te vullen. Zorg ervoor dat je over de vereiste attesten beschikt!!